Cytaty sentecje, przysłowia Przysłowia

przysłowia i cytaty na każdą okazję, złote myśli, sentencję, aforyzmy     

Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven

Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety.

Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven

Muzyka jest wyższym objawieniem niż wszystka mądrość i jakakolwiek filozofia.

Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven

Czynić dobro, gdzie to jest możliwe, kochać wolność ponad wszystko, nie zaprzeć się prawdy nawet przed tronem!

Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven

Czyż nasza miłość mogłaby istnieć bez ofiary, bez rezygnacji z pragnienia posiadania wszystkiego?

Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven

Muzyka potrzebą narodów.

Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven

Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety.

Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven

Czynić dobro, gdzie to jest możliwe, kochać wolność ponad wszystko, nie zaprzeć się prawdy nawet przed tronem!

Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven

Należy czynić wszystko najlepiej, jak to możliwe; kochać wolność nade wszystko i nigdy nie zdradzać prawdy.

Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven

Każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym postępem ludzkości.

  • __