Cytaty sentecje, przysłowia Przysłowia

przysłowia i cytaty na każdą okazję, złote myśli, sentencję, aforyzmy     

Cytaty » Wolność »

Paulo Coelho Paulo Coelho

Wolno nam wszystko - nie wolno tylko stawać na drodze miłości. Kiedy do tego dochodzi, ten, kto próbował zburzyć jej dzieło, musi je odbudować. - Pielgrzym

Seneka Młodszy Seneka Młodszy

Kłamią niewolnicy, wolni mówią prawdę.

Jan Paweł II Jan Paweł II Jan Paweł II

Służyć Chrystusowi to wolność.

Georg Christoph Lichtenberg Georg Christoph Lichtenberg

Wolność prasy i młynka do kawy.

Arthur Schopenhauer Arthur Schopenhauer

Wolnym bowiem jest człowiek tylko wtedy, gdy jest samotny.

Józef Stanisław Tischner Józef Stanisław Tischner

Być zniewolonym znaczy zawsze: być samotnym. Wyzwolenie człowieka zaczyna się od wewnątrz. Nie mogłoby się jednak zacząć, gdyby człowiek nie spotkał obok siebie wolności innego i gdyby się nią nie zachłysnął.

Jan Paweł II Jan Paweł II Jan Paweł II

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

Albert Camus Albert Camus

Nie ma wolności dla człowieka, jak długo nie pokonał on strachu przed śmiercią.

Erich Maria Remarque (Paul Remarque) Erich Maria Remarque (Paul Remarque)

Im mniej człowiek wie, tym łatwiej mu żyć. Wiedza daje mu wolność, ale unieszczęśliwia.

  • __